Τιμολόγηση

Τιμολόγηση 


 

                     1ος ΟΡΟΦΟΣ 

 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ           1/4-30/4           50€
 • ΜΑΙΟΣ                    1/5 - 31/5      50€        
 • ΙΟΥΝΙΟΣ            1/6-15/6          50€                                   16/6-30/6        60
 • ΙΟΥΛΙΟΣ          1/7 -10/7          70€                                     11/7-31/7         80€
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     1/8-31/8          80€
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   1/9-30/9         50€
 • ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ         1/10-31/10        50€


                    2ος ΟΡΟΦΟΣ

 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ              1/4-30/4       50€
 • ΜΑΙΟΣ                    1/5-31/5       50€ 
 • ΙΟΥΝΙΟΣ                1/6-15/6       50€                                                            16/6-30/6      60€
 • ΙΟΥΛΙΟΣ                 1/7-10/7       80€                                                            11/7-31/7      90€
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ           1/8-/31/8      90€
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ      1/9-15/9       60€
 • ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ          1/10-31/10     50€

                                      ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ

 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ                1/4-30/4                50€
 • ΜΑΙΟΣ                      1/5-31/5               50€
 • ΙΟΥΝΙΟΣ                  1/6-30/6                50€
 • ΙΟΥΛΙΟΣ                   1/7-31/7              60€
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ             1/8-31/8              70€
 • ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΣ          1/9-30/9               50€
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ            1/10-31/10           50€

Διαμερίσματα 8 & 10

 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ          1/4-30/4       40€
 • ΜΑΙΟΣ              1/5-31/5      40€
 • ΙΟΥΝΙΟΣ           1/6-30/6     45€
 • ΙΟΥΛΙΟΣ          1/7-31/7      55€
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ      1/8-31/8      55€

 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ     1/9-15/9     50€                                              16/9-30/9    40€

 • ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ       1/10-31/10   40€

Διαμέρισμα 9

 •  ΑΠΡΙΛΙΟΣ           1/4-30/4         50€
 • ΜΑΙΟΣ                  1/5-31/5        50€
 • ΙΟΥΝΙΟΣ              1/6-15/6        70€                                         16/6-30/6       80€
 • ΙΟΥΛΙΟΣ               1/7-15/7       90€                                         16/7-31/7        100€
 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ        1/8-31/8       100€
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ      1/9-15/9        70€                                            16/9-30/9       60€
 • ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ             1/10-31/10       50€

Τρόποι πληρωμής

 • Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή το 25% του συνολικού κόστους διαμονής.

Ονοματεπώνυμο:    ΣΟΦΙΑ ΠΙΣΤΟΛΑ
Διεύθυνση:                Νικήτη Χαλκιδικής
Τ.Κ.:                             63088

ΚΙΝ.:                            +30 693 803 8640


        Ονοματεπώνυμο:   ΣΟΦΙΑ ΠΙΣΤΟΛΑ
        Διεύθυνση:              Νικήτη Χαλκιδικής
        Τ.K.:                           63088

       ΚΙΝ.:                         +30 693 803 8640

                                   Όροι Κρατήσεων

Επιβεβαίωση της κράτησης

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή 25% του συνολικού κόστους διαμονής. 

Σημείωση:

i) Η επιβεβαίωση τυχόν διαθεσιμότητας από μέρους του SunRay Apartments για κάποια ημερομηνία, δεν συνεπάγεται πραγματοποίηση κράτησης.
Για να θεωρηθεί έγκυρη και οριστική οποιαδήποτε κράτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή 25% του συνολικού κόστους διαμονής.

Σημείωση: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης προσωπικών κρατήσεων, επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

0% Έξοδα ακύρωσης: Επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής όταν η ενημέρωση ακύρωσης στο SumRay Apartments πραγματοποιηθεί έως και 30 ημέρες πριν την άφιξη.

Σημείωση:
i) To 100% της προκαταβολής επιστρέφεται
ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω e-mail.

50% Έξοδα ακύρωσης: Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 50% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο SunRay Apartments γίνει από 21 μέρες έως και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:
i) To 50% της προκαταβολής επιστρέφεται
ii) Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω e-mail.

100% Έξοδα ακύρωσης: Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 100% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο SunRay Apartments γίνει έως 20 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:
Δεν γίνεται καμία επιστροφή της προκαταβολής.

Εξόφληση συνολικού ποσού

Η εξόφληση της κράτησης γίνεται στο SunRay Apartments με την άφιξη σας στα διαμερίσματα.

Online κράτηση

Κλείστε τη συνεδρία σας εγκαίρως. Η κράτησή σας θα επιβεβαιωθεί μέσω email.